SILLYSANTA PRIVACYBELEID

1. INTRODUCTIE

Dit privacybeleid geeft u een overzicht van hoe de gegevens die u aan SillySanta verstrekt worden verwerkt. Uw privacy is erg belangrijk voor ons, en daarom verwerken wij uw gegevens in overeenstemming met de huidige Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wetten inzake gegevensbescherming. Dit privacybeleid legt uit hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Ook wordt beschreven welke rechten u heeft en hoe u deze kunt gebruiken. U kunt er zeker van zijn dat alles wat we doen is om u de best mogelijke service te bieden.

2. WIE IS ER VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERZAMELEN VAN DE GEGEVENS?

Wij beheren alle persoonlijke gegevens die op ons platform worden verzameld. Onze contactgegevens zijn:

SilllySanta AS C/O Parcel Feeder GmbH
Neustadt 10
24939 Flensburg
Duitsland

E-mail: hallo@sillysanta.nl
Bedrijfsnummer: 
DE329111226

3. HANTERING

De informatie die over u wordt verzameld, wordt gebruikt om onze diensten te verlenen en om contractuele verplichtingen na te komen. We kunnen uw informatie ook gebruiken voor marketingdoeleinden of om u informatie te verstrekken over onze producten en diensten. Daarnaast gebruiken we de informatie als basis voor het verder ontwikkelen van onze producten en diensten.

4. VERWERKING VAN GEGEVENS VAN DERDEN

De verwerking van persoonsgegevens kan worden uitgevoerd door partners van SillySanta als dit nodig is om onze verplichtingen jegens u na te komen. Uw gegevens kunnen worden overgedragen of gedeeld met derden. In dergelijke gevallen zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Uw gegevens kunnen worden gedeeld of doorgegeven aan de volgende derden: Autoriteiten zoals de politie, belastingdienst of andere autoriteiten als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, of als u ons uw toestemming heeft gegeven. De doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU/EER vereist dat het betreffende land een overeenkomst heeft met de EU/EER. We zullen uw gegevens nooit verstrekken aan een bedrijf dat zaken doet in een land waar dat niet het geval is. We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, tenzij we uw toestemming hebben om dit te doen.

5. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ OVER U?

Wanneer u de SillySanta-platform gebruikt, verzamelen we persoonsgegevens. Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst tussen u en ons adequaat uit te kunnen voeren, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om gerechtvaardigde belangen te beschermen. Zonder deze gegevens kunnen we u mogelijk niet alle diensten aanbieden. De betreffende context bepaalt welke specifieke gegevens wij verwerken. Dit hangt af van uw acties, bijvoorbeeld wanneer u een bestelling plaatst of per e-mail contact met ons opneemt.

Houd er rekening mee dat we u ook afzonderlijk kunnen informeren over speciale verwerking situaties op een geschikt punt, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de toepasselijke nationale regelgeving. Hieronder vindt u een lijst met de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en verwerken wanneer u onze website bezoekt:

 • Naam van uw internetprovider
 • Informatie over de website die u bezocht vóór onze website
 • Uw web browser en besturingssysteem
 • Uw IP-adres
 • Bestanden die u heeft aangevraagd
 • De hoeveelheid overgedragen persoonlijke gegevens, downloads/bestandsexport
 • Informatie over de websites die u bezoekt vanaf onze website, inclusief de datum en tijd
We verzamelen deze gegevens om het verkeer op onze website te kunnen analyseren, omdat het in ons belang is om de effectiviteit van onze marketingstrategie te meten.

Als u contact met ons opneemt via e-mail, sociale media en chatbot enz., kunnen wij de volgende gegevens verzamelen en verwerken:
 • Voornaam en achternaam
 • E-mailadres
 • Andere inhoud van het verzoek
Wij verwerken de gegevens om uw vragen te kunnen beantwoorden.
Wij bewaren persoonsgegevens over u zolang wij deze nodig hebben voor de genoemde doeleinden. De opslag vindt plaats in overeenstemming met de regelgeving op het gebied van boekhouding en de verjaringstermijn van de strafrechtelijke aansprakelijkheid en, in sommige gevallen, de verplichting tot schadevergoeding.

Als u in onze webshop winkelt, verwerken wij in het kader van het bestelproces de volgende gegevens:
 • Voornaam en achternaam
 • Bedrijf (optioneel)
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Landcode
Wij verwerken deze gegevens om de gewenste producten aan u te kunnen leveren. Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies, worden uw telefoonnummer en e-mailadres gebruikt voor statistieken en om onze marketingactiviteiten via marketingkanalen te optimaliseren.

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:
 • Voornaam en achternaam
 • E-mailadres
 • Landcode
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het verzenden van onze nieuwsbrief. De verwerking is gebaseerd op uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen of door te klikken op de link "uitschrijven" in de nieuwsbrief die u ontvangt. Zodra u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief, verwijderen wij uw persoonsgegevens, tenzij wij op grond van dit privacybeleid bevoegd zijn de gegevens voor een ander doel te verwerken.

6. OPSLAGPERIODE

Persoonsgegevens worden alleen bewaard zolang dit nodig is om het oorspronkelijke doel van de verzameling te bereiken of om te voldoen aan verplichtingen van de relevante wet- en regelgeving. Uw persoonlijke gegevens worden permanent verwijderd of geanonimiseerd wanneer deze niet langer relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld, of het niet langer nodig is om te voldoen aan wetten en overeenkomsten.

7. UW RECHTEN

Als particulier heeft u één keer per kalenderjaar het recht om informatie te ontvangen over welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen. Dergelijke uittreksels uit de registers moeten schriftelijk worden aangevraagd en door de aanvrager worden ondertekend. Het moet ook de naam en het burgerservicenummer van de aanvrager bevatten. Het uittreksel uit het register wordt vervolgens naar het geregistreerde adres van de aanvrager gestuurd. U kunt ook vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen als deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en er geen wettelijke verplichtingen zijn die het verwijderen van de gegevens verhinderen. Als u van mening bent dat de informatie over u onjuist of onvolledig is, heeft u het recht om de onjuiste informatie te corrigeren. We zullen de informatie over u zo snel mogelijk corrigeren of bijwerken.

8. COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of apparaat wordt opgeslagen en informatie bevat. SillySanta gebruikt alleen cookies om technische redenen, bijvoorbeeld om de website te verbeteren en het u als gebruiker makkelijker te maken. Cookies worden onder andere gebruikt om te onthouden welke producten u in uw winkelwagen heeft geplaatst. SillySanta slaat geen persoonlijke informatie op via cookies.

9. COPYRIGHT

Alle inhoud op sillysanta.nl wordt beschermd door de nationale en internationale auteursrechtwetgeving. Dit betekent dat alle inhoud, zoals tekst en afbeeldingen, niet geheel of gedeeltelijk voor privé- of commercieel gebruik mag worden gekopieerd zonder onze toestemming.

10. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Dit beleid voor persoonlijke informatie kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Als er materiële wijzigingen zijn in dit beleid voor persoonlijke informatie, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via een duidelijke kennisgeving op de website of op een andere geschikte manier. De meest recente versie is altijd te lezen op deze URL.